!
!
Herroepingsformulier

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping         Printversie PDF bestand

 

Wij hanteren een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product. Vervolgens heeft u nog 14 dagen de tijd om het product te retourneren.
Indien mogelijk in de originele verpakkingen, in een oorspronkelijk mogelijke en onbeschadigd.

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Braceadvies

Kerkweg 45a

4121 KR Everdingen

Email: info@braceadvies.nl

 

-         Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

-          [Naam consumenten(en)]

 

-          [Adres consument(en)]

 

-          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.